Over deze website

Druk voor inhoudsopgave website zwarte knop helemaal rechtsboven.

Deze website is op 1 april 2010 van start gegaan en vernoemd naar een reeks inleidende monografieën over grote denkers en schrijvers.

De reeks verscheen in de jaren zestig en zeventig en heeft mij aangespoord Duits en filosofie te studeren.

Deze website brengt de tekst van lezingen en artikelen over schrijvers, kunstenaars en filosofen die mijn belangstelling hebben.

Mijn werk is goed gekarakteriseerd door Arnold Heumakers: “Een bijna onwaarschijnlijk en zeer romantisch aandoend vertrouwen in de regeneratieve kracht van poëzie en filosofie.” (NRC Handelsblad, 11 augustus 2006)

Kijk ook eens op mijn andere website over Het Absolute met stukken over Hölderlin, Heidegger en Agamben.

U kunt contact met mij opnemen via LinkedIn of Facebook

Eric Bolle